startpagina

 

- Wettelijke Voorschriften -

 

Om de veiligheid rond vuurwerk te waarborgen, zijn er een aantal wettelijke voorschriften in het leven geroepen. In het nieuwe Vuurwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen voor professioneel vuurwerk (vuurwerk dat uitsluitend bestemd is voor gebruik tijdens een evenement of voorstelling) en voor consumentenvuurwerk (dat bestemd is voor gebruik door particulieren tijdens de jaarwisseling). In dit besluit staat onder meer dat het is toegestaan om als particulier vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling. Dit in tegenstelling tot andere Europese landen, waar dit niet zomaar is toegestaan.

In het nieuwe Vuurwerkbesluit zijn voorschriften opgenomen voor professioneel vuurwerk (vuurwerk dat uitsluitend bestemd is voor gebruik tijdens een evenement of voorstelling) en voor consumentenvuurwerk (dat bestemd is voor gebruik door particulieren tijdens de jaarwisseling). In het Vuurwerkbesluit staat over consumentenvuurwerk het volgende:

Vuurwerk is grofweg in drie klassen in te delen: professioneel (evenementen)vuurwerk, consumentenvuurwerk en fop- en schertsvuurwerk.

Professioneel vuurwerk mag alleen worden afgestoken door deskundigen die daarvoor een vergunning hebben. Het is speciaal bestemd voor evenementen, bijvoorbeeld de afsluiting van een feestweek in de gemeente of een manifestatie als Sail Amsterdam.

Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling door ons allemaal mag worden afgestoken. Het omvat siervuurwerk, zoals vuurpijlen, vuurpotten en fonteinen en knalvuurwerk, zoals rotjes.

Fop- en schertsvuurwerk zijn de trekbommetjes, klappertjes, sterretjes en knalbonbons.

Om te weten welk vuurwerk mag worden afgestoken door particulieren zijn door de overheid classificaties gemaakt van soorten vuurwerk. Deze lijsten zijn beschikbaar voor importeurs en andere belanghebbenden en ze worden door toezichthoudende instanties gebruikt bij de controle. Onbekende typen vuurwerk kunnen alleen in Nederland worden toegelaten indien uit een keuring blijkt dat de opgegeven classificatie juist is.Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede heeft de overheid nieuwe richtlijnen voor de opslag en verkoop van vuurwerk opgenomen in het Vuurwerkbesluit. In het nieuwe Besluit staat onder meer dat bedrijven die professioneel vuurwerk opslaan tenminste 800 meter van kwetsbare plekken als huizen, bedrijven en recreatiecentra moeten liggen. De toegang tot een opslagplaats van consumentenvuurwerk moet op minimaal acht meter van huizen en bedrijven zijn.

Verder is de maximumopslag op 10.000 kilo vastgesteld voor de verkoopplaatsen van consumentenvuurwerk (fietsenwinkels, winkelcentra en tabakszaken). Daarnaast zijn de verkoopplaatsen verplicht om een sprinklerinstallatie aan te brengen.

Officieel is de verkoop van consumentenvuurwerk alleen de laatste drie werkdagen van het jaar toegestaan. Per levering mag niet meer dan tien kilo vuurwerk verkocht worden aan particulieren. Ook mag je niet meer dan tien kilo vuurwerk in je bezit hebben als je op straat loopt.

Illegaal vuurwerk is óók het professionele vuurwerk, omdat dit niet voor consumenten is bedoeld !!!

In handen van ondeskundigen is professioneel vuurwerk levensgevaarlijk en elke jaarwisseling opnieuw is het aanleiding tot ernstige vuurwerkongevallen, soms zelfs met dodelijke afloop.


Strijkers zijn een bekend voorbeeld van illegaal vuurwerk. Een strijker is een soort superrotje, dat je niet met een lontje aansteekt, maar net als een lucifer langs een luciferdoosje strijkt. Omdat er geen lontje in zit, gaat hij bijna meteen af. Hier gebeuren dan ook veel ongevallen mee.

Een ander voorbeeld van illegaal vuurwerk zijn lawinepijlen. Wanneer deze door professionals worden gebruikt, is het effect schitterend. Maar ook hier geldt dat het in handen van een leek levensgevaarlijk wordt. Wanneer je een lawinepijl afsteekt, moet je namelijk een afstand houden van tussen de 100 en 200 meter!

Het meeste professionele vuurwerk wordt illegaal ingevoerd vanuit de ons omringende landen, vooral België. In deze landen mag vuurwerk het hele jaar door worden verkocht.

De Inspecties Milieuhygiëne controleren of het consumentenvuurwerk voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. Het Openbaar Ministerie coördineert de opsporing van illegaal vuurwerk (voor consumenten verboden professioneel evenementenvuurwerk).

Jaarlijks vliegt er voor meer dan 70 miljoen euro aan vuurwerk de lucht in tijdens oud en nieuw. Vuurwerk zorgt voor mooie taferelen maar levert ook overlast op. Vooral het milieu heeft te lijden onder de jaarwisseling. Voor de fabricage van het siervuurwerk dat jaarlijks wordt afgestoken, wordt 40 ton koperoxide gebruikt. Hierdoor levert vuurwerk een bijdrage van drie procent aan de totale jaarlijkse uitstoot van koper in Nederland.

Andere zware metalen als lood en zink komen terecht in het oppervlaktewater, de bodem en het rioolslib. Daarnaast draagt vuurwerk bij aan smog, broeikaseffect en zure regen. Verder blijft er na het afsteken een berg van ruim drie miljoen kilo vuurwerkafval over, bestaande uit karton, papier en plastic. Dat zijn driehonderd vuilnisauto's vol!

 

startpagina

 

VROM: Kwaliteit consumentenvuurwerk in 2006 constant

 

houdervuurwerk.nl,veiligvuurwerkafsteken.nl,veiligafsteken.nl,devuurwerkhouder.nl,vuurwerkklem.nl,vuurwerkhouder.nl

© 2009 All rights reserved - de Vuurwerkhouder - © Marianne de Mooy - KvK R'dam 24410402 - Telefoon 06-15306608