startpagina

 

- Wat zegt de Politie ? -

 

Zo zijn strijkers niet alleen gevaarlijk, maar ze zijn ook verboden. Strijkers zijn gevaarlijk omdat het lontje niet te zien is. Door fouten in de afwerking kan een strijker beschadigd zijn, waardoor het vuurwerk te snel afgaat. Chinese rollen zijn ook verboden. Sommige zijn zo groot als een wagenwiel, andere zijn kleiner. Ze zijn vooral gevaarlijk omdat de rotjes eruit kunnen schieten, waardoor jijzelf of omstanders geraakt kunnen worden. Daarom is het belangrijk legaal vuurwerk bij erkende verkoopadressen te kopen en bij het afsteken van vuurwerk de aanwijzingen op de verpakkingen goed te lezen.

 

 

kopen en afsteken

Het kopen en afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden:

Politieagenten controleren scherp op het afsteken van vuurwerk buiten deze tijdstippen. Een overtreding levert een boete op van ten minste € 50,-. Ben je jonger dan 18 jaar dan kun je, als jij en je ouders/verzorgers daar voor kiezen, een alternatieve straf (Halt-procedure) krijgen. De straf bestaat onder meer uit het schrijven van een opstel en het verrichten van een taakstraf. Meer informatie? Surf naar www.halt.nl 

 

 

Vuurwerk Meldlijn

vuurwerkmeldlijn

Dit jaar kunnen mensen die meldingen hebben over (vermoedelijk) strafbare handelingen met vuurwerk zoals vervoer, opslag en verkoop, contact opnemen met de anonieme tiplijn Meld Misdaad Anoniem. De meldlijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-7000. Het nummer is zeven dagen per week van 10.00 tot 22.00 uur bereikbaar.

Overlast, door bijvoorbeeld het vroegtijdig afsteken van vuurwerk kan worden gemeld bij het politiebureau bij u in de buurt. Als elke seconde telt, belt u het alarmnummer 112 en voor zaken die minder spoed vragen, belt u 0900-8844 (lokaal tarief). Kijk voor meer informatie op www.meldmisdaad.nl.

De jaarwisseling in b.v. Haaglanden kent een traditie van vreugdevuren. In de periode rond de jaarwisseling verzamelen vooral jongeren brandbaar materiaal. Zij nemen bijvoorbeeld grofvuil mee wat mensen langs de straat hebben gezet, met als doel dit te verbranden. Ook huisvuil of groenafval dat rond de jaarwisseling buiten staat kan risico’s opleveren. Vuilniszakken kunnen in brand worden gestoken; de groene- of grijze bak gebruikt om vuurwerk in af te steken.

 

De veiligheid van bewoners en hun omgeving kan hierdoor in gevaar komen. Daarnaast kan een ondeskundige verbranding van afval extra schadelijk zijn voor het milieu. Voor de komende jaarwisseling doen wij daarom een dringend beroep op u om huisvuil uitsluitend tot uiterlijk 7.45 uur op de, op de huisvuilkalender aangegeven tijden buiten te zetten. Voor informatie over het ophalen van huisvuil kan contact opgenomen worden met de plaatselijke gemeente.

 

 

startpagina

 

houdervuurwerk.nl,veiligvuurwerkafsteken.nl,veiligafsteken.nl,devuurwerkhouder.nl,vuurwerkklem.nl,vuurwerkhouder.nl

© 2009 All rights reserved - de Vuurwerkhouder - © Marianne de Mooy - KvK R'dam 24410402 - Telefoon 06-15306608